Spring navigation over
  header overskriftStor header overskrift
  Indhold start

  Manual

  Find alle elementer nedenfor eller download hele koden her til højre.

  Ikoner

  Der findes en række standardikoner i designmanualen. Symboler kan underbygge et budskab eller gøre det lettere at afkode en side. Ikoner kan dog sjældent erstatte tekst.

  Krav

  • Ikonerne her i designmanualen skal anvendes i så høj grad som muligt. Skal der anvendes ikoner, som ikke findes i designmanualen, skal nye ikoner have samme look and feel som ikonerne i designmanualen
  • Krav til størrelse mv. fremgår af HTML/CSS, som kan downloades ovenfor.

  Anvendelse

  Ikonerne nedenfor har bestemte betydninger. Ikonerne kan anvendes på flere måder end eksemplerne viser, men betydningen af dem skal altid være den, som fremgår af manualen.

  • Flueben – Viser at en handling er gennemført. Bruges f.eks. i kvitteringer. Se Handling udført
  • Advarsel - !: Når brugeren skal have en information om, at en handling har konsekvenser. Se Advarsel
  • Information - Lille i: Når brugeren skal gøres opmærksomme på en information. Se Neutral information
  • Luk og Fejl - Kryds i en cirkel: Bruges til to formål: 1. Til at lukke beskeder, dialogboks og lightboks. Til dette formål anbringes krydset øverst i højre hjørne. 2. Til at gøre opmærksom på fejl eller mangler i brugerens indtastning, som forhindrer brugeren i at gå videre. Se Fejl i indtastning
  • Spørgsmål - ? : Bruges sammen med teksten Hjælp til at give adgang til uddybende information om et felt eller en handling. Se Hjælp og vejledning
  • Ikoner