Spring navigation over
    header overskriftStor header overskrift
    Indhold start

    Manual

    Find alle elementer nedenfor eller download hele koden her til højre.

    Input fra brugeren

    Felter til input fra brugerne kan placeres i én spalte eller to spalter, og have forskellig bredde, afhængig af antallet af spalter og hvad feltet skal indholde. På små skærme benyttes kun én spalte med inputfelter.

    • Tekstfelt lader brugeren skrive tekst efter eget valg
    • To-spaltede tekstfelter anvendes, når der er sammenhæng mellem to tekstfelter
    • Tekstfelt med fast format stiller krav om hvilke formater, der skal understøttes i felter til indtastning af tal, email, dato mm.
    • Tekstområde understøtter tekst på flere linier
    • Drop down boks og Radioknap lader brugeren vælge én ud af nogle på forhånd fastlagte muligheder
    • Checkboks lader brugeren vælge flere ud af nogle på forhånd fastlagte muligheder
    • En dialogboks anvendes, når der er brug for at bekræfte et valg, brugeren har foretaget, f.eks. at slette eller sende noget