Spring navigation over
  header overskriftStor header overskrift
  Indhold start

  Manual

  Find alle elementer nedenfor eller download hele koden her til højre.

  Tvungen og klikbar tringuide

  Der findes tre varianter af tringuides: den tvungne, den klikbare og den betingede tringuide. De to første er designmæssigt identiske, og adskiller sig kun ved at brugeren med den tvungne tringuide begrænses fra at trykke på menupunkter, der ikke ligger i direkte forlængelse af det aktuelle trin. Trinindikatoren fortæller både, hvor langt brugeren er kommet i forløbet, og om de enkelte trin er godkendt eller ej.

  Det er et bærende princip for trinindikationen, at brugeren orienterer sig vertikalt nedad, ligesom siderne i en tringuide bør designes, så brugeren bevæger sig nedad siden, der sagtens kan være længere end det område, der umiddelbart vises på skærmen.

  Krav

  • Krav til størrelse af knapper mv. fremgår af HTML/CSS, som kan downloades ovenfor
  • Krav til placering på siden fremgår af den eksemplariske løsning
  • Tvungen tringuide skal altid have forrige-næste knapper
  • Man behøver ikke bruge tringuide til løsninger med tre trin eller derunder, da det kan give brugerne problemer med at afkode, hvilket trin de er på. Alle oplysninger kan i stedet samles på én side og en af sidetyperne uden tringuide anvendes.
  • Der skal udvikles en logik, der holder styr på, hvilke trin brugeren har besøgt, og validerer om trinnet er afsluttet eller har mangler. Man kan validere ud fra flere forskellige faktorer. Der kan f.eks. valideres på, om de obligatoriske informationer på et trin er udfyldt og valideret korrekt. Der skal altid skrives fortløbende numre ud for trinene for at tydeliggøre for brugeren, at venstrenavigationen er en trinindikation. På små skærme skal det af en drop down-knap fremgå, hvilket trin brugeren er på. Knapteksten skal altid være ’Trin x af x’, hvor der skal udvikles logik til at skrive både det aktuelle trin og det samlede antal trin. Kvitteringer indgår ikke i antallet af trin

  Anvendelse

  • Tvungen tringuide bruges, hvor brugeren forventes at have alle oplysninger i forvejen, og hvor brugeren kan gennemføre og afslutte indberetningen i et kortvarigt og sammenhængende forløb
  • Skal det være muligt for brugeren at udfylde løsningen delvist for senere at vende tilbage og udfylde resten på et mere oplyst grundlag, anbefales det at bruge den klikbare tringuide
  • Meget komplekse løsninger kan evt. opdeles på flere og mindre løsninger, som hver for sig er egnede til den tvungne tringuide

  Tringuide

  Eksempel

  • Se eksempel i den eksemplariske løsning Blanket.